> Produkty specjalne > Drabiny mocowane na stałe

Zakres stosowania drabin pionowych:


 • Bezpieczne wejście na budynki, duże maszyny i regały, przy pracach remontowo-konserwacyjnych i inspekcjach.
 • Bezpieczna droga ucieczki z budynków w razie pożaru lub innych krytycznych sytuacji.

Przepisy prawa i normy:

 • DIN 18 799-1 (drabiny pionowe do celów inspekcyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w obiektach budowlanych).
 • EN ISO 14122-4 (systemy dojść do maszyn i zespołów maszyn).
 • DIN 14 094-1 (pożarnictwo - wyposażenie do ratowania życia w razie zagrożeń).
 • Zasady zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom przy pracy.

Istotne wymagania:

 • W przypadku drabin awaryjnych nie dopuszcza się montowania urządzeń zabezpieczających przed spadkiem.

Zakres stosowania drabin szybowych:


 • Bezpieczne zejście przy pracach inspekcyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w oczyszczalniach ścieków, instalacjach doprowadzających wodę pitną, wysypiskach, zbiornikach retencyjnych i innych obiektach z szybami.

Przepisy prawa i normy:

 • EN 14 396 (drabiny pionowe montowane na stałe w szybach).
 • DIN 19 572 (wyposażenie zabezpieczające przed spadkiem w szybach).
 • Przepisy bezpieczeństwa eksploatacyjnego.
 • Zasady zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom podczas pracy.

Istotne wymagania:

 • W przypadku zagrożenia spadkiem z wysokości przekraczającej 5 m na obiektach budowlanych, wymagane jest wyposażenie zabezpieczające przed spadkiem.
 • W przypadku zagrożenia spadkiem z wysokości przekraczającej 3 m przy maszynach, wymagane jest wyposażenie zabezpieczające przed spadkiem.
 • W razie zagrożenia gazami lub oparami, względnie niedoborem tlenu, wymagane jest wyposażenie zabezpieczające przed spadkiem.
 • Pomosty spoczynkowe rozmieszczone powinny być co 10m.

Drabiny pionowe jednoelementowe - KRAUSE

drabina pionowa
 • Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4.
 • Perforowane szczeble w wersji aluminiowej 30x30mm.
 • W wersji stalowej szczeble z otworami 30mm.
 • Zewnętrzna szerokość drabiny: 520mm. Wymiary podłużnic 60x20mm.
 • W dostawie zawarte są elementy konstrukcyjne do zmontowania na miejscu.
 • Prosty montaż dzięki połączeniom śrubowym.
 • Do zestawu dołączona jest instrukcja montażu.
 • W zestawie zawarte są tylne pałąki zabezpieczające przed spadkiem (przy wysokości pionu powyżej 5m).
 • Dostawa nie obejmuje kołków i śrub do mocowania do ścian. Podłoże musi mieć nośność wystarczającą na przyjmowanie występujących sił i nacisków.

Uwaga: należy przestrzegać zasad uregulowanych w przepisach BHP oraz normą DIN 18799 i 14094, normą EN ISO 14122-4:

 • Powyżej wysokości 3m przy maszynach, zgodnie z EN ISO 14122-4 wymagane są tylne pałąki zabezpieczające.
 • Drabiny pionowe muszą być stabilnie zamocowane, min co 2m należy stosować kotwy murowe.
 • Przy stosowaniu pełnego zabezpieczenia tylnego długość łączna elementów drabiny nie może przekraczać 10m.
 • W przypadku wysokości powyżej 10m należy stosować konstrukcje wieloelementowe z wykorzystaniem pomostów pośrednich (jeżeli ze względów konstrukcyjnych nie jest to możliwe, należy co 10m montować pomosty spoczynkowe).
 • Przy projektowaniu drabin awaryjnych / pożarowych zgodnych z DIN 14094 należy dokonać uzgodnień z przedstawicielem straży pożarnej. Poprawność montażu oraz obliczeń dotyczących nośności musi zostać sprawdzona przez dokonującego odbioru rzeczoznawcę.
 • Jako ekonomiczną i bezpieczną alternatywę do zabezpieczania tylnego (kosza) oferujemy Państwu nasz system zabezpieczający przed spadkiem, spełniający wymagania norm EN 353 i DIN 18799.
drabina pionowa
Standardowe elementy
objęte dostawą
Alum.
anodowane
Alum.
naturalne
Stal
ocynkowana
Stal nierdzewna
V4A (1.4571)
Nr kat. Nr kat. Nr kat. Nr kat.
Element drabiny 1,96m 813138 813190 813251 813329
Element drabiny 2,80m 813145 813206 813268 813336
Element drabiny 3,64m 813152 813213 813275 813343
Belka zejścia, jednostronna 813169 813220 813282 813350
Pałąk zabezpieczający tylny
(Ø 700mm)
816962 816979 816986 816993
Podpora zabezpiecz. tylna
(długość 3000mm)
816924 816931 816948 816955
Kotwa murowa sztyw.
(odl. od ściany 200mm)
- - 813312 813381
Wysokość w pionie do m 3,92 4,76 5,60 6,44 7,28 8,40 9,52 9,80
Długość drabiny (łącznie
z belką zejścia) ok. m
5,18 6,02 6,86 7,70 8,54 9,66 10,78 11,06
Aluminium anodowane Nr kat. 833389 813398 813404 813411 813428 813435 813442 833426
Aluminium naturalne Nr kat. 833396 813459 813466 813473 813480 813497 813503 833433
Stal ocynkowana Nr kat. 833402 813510 813527 813534 813541 813558 813565 833440
Stal nierdzewna
V4A (1.4571)
Nr kat. 833419 813572 813589 813596 813602 813619 813626 833457
Element drabiny 1,96m 2 1 - - - - 2 5
Element drabiny 2,80m - 1 2 1 - 3 2 -
Element drabiny 3,64m - - - 1 2 - - -
Belka zejścia 2 2 2 2 2 2 2 2
Kotwa murowa sztywna
(odl. od ściany 200mm)
6 6 8 8 8 10 12 12
Pałąk zabezpieczający tylny
(Ø 700mm)
- - 4 5 5 6 7 7
Podpora zabezpiecz. tylna
(długość 3000mm)
- - 7 10 10 12 15 15

Drabiny pionowe wieloelementowe - KRAUSE

drabina pionowa
 • Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094, BGV D 36 i EN ISO 14122-4.
 • Perforowane szczeble w wersji aluminiowej 30x30mm.
 • W wersji stalowej szczeble z otworami 30mm.
 • Wymiary belki: 60x25mm.
 • Zewnętrzna szerokość drabiny: 520mm. Wymiary podłużnic 60x20mm.
 • W dostawie zawarte są elementy konstrukcyjne do zmontowania na miejscu.
 • Prosty montaż dzięki połączeniom śrubowym.
 • Do zestawu dołączona jest instrukcja montażu.
 • W zestawie zawarte są tylne pałąki zabezpieczające przed spadkiem (przy wysokości pionu powyżej 5m).
 • Dostawa nie obejmuje kołków i śrub do mocowania do ścian. Podłoże musi mieć nośność wystarczającą na przyjmowanie występujących sił i nacisków.

Uwaga: należy przestrzegać zasad uregulowanych w przepisach BHP oraz normą DIN 18799 i 14094, normą EN ISO 14122-4:

 • Powyżej wysokości 3m przy maszynach, zgodnie z EN ISO 14122-4 wymagane są tylne pałąki zabezpieczające.
 • W przypadku montowania elementów drabiny z przesunięciem, zgodnie z EN ISO 14122-4 w obszarze przejścia między elementami konieczny jest występ co najmniej 1,60m, jak również pomosty spoczynkowe, rozmieszczone co 6m.
 • Drabiny pionowe muszą być stabilnie zamocowane, min co 2m należy stosować kotwy murowe.
 • Przy stosowaniu pełnego zabezpieczenia tylnego (kosza) długość łączna elementów drabiny nie może przekraczać 10m.
 • W przypadku wysokości powyżej 10m należy stosować konstrukcje wieloelementowe z wykorzystaniem pomostów pośrednich (jeżeli ze względów konstrukcyjnych nie jest to możliwe, należy co 10m montować pomosty spoczynkowe).
 • Przy projektowaniu drabin awaryjnych / pożarowych zgodnych z DIN 14094 należy dokonać uzgodnień z przedstawicielem straży pożarnej. Poprawność montażu oraz obliczeń dotyczących nośności musi zostać sprawdzona przez dokonującego odbioru rzeczoznawcę.
 • Jako ekonomiczną i bezpieczną alternatywę do zabezpieczania tylnego (kosza) oferujemy Państwu nasz system zabezpieczający przed spadkiem, spełniający wymagania norm EN 353 i DIN 18799.
drabina pionowa
Standardowe elementy
objęte dostawą
Alum.
anodowane
Alum.
naturalne
Stal
ocynkowana
Stal nierdzewna
V4A (1.4571)
Nr kat. Nr kat. Nr kat. Nr kat.
Element drabiny 1,96m 813138 813190 813251 813329
Element drabiny 2,80m 813145 813206 813268 813336
Element drabiny 3,64m 813152 813213 813275 813343
Belka zejścia, jednostronna 813169 813220 813282 813350
Pałąk zabezpieczający tylny
(Ø 700mm)
816962 816979 816986 816993
Podpora zabezpiecz. tylna
(długość 3000mm)
816924 816931 816948 816955
Kotwa murowa sztyw.
(odl. od ściany 200mm)
- - 813312 813381
Pałąk zabez. tylny,
do wersji z przesunieciem
817037 817044 817051 817068
Platforma pośrednia - - 813671 813688
Wysokość w pionie do m 10,64 11,76 12,60 13,72 14,84 15,68 16,80 17,92 19,04
Długość drabiny (łącznie
z belką zejścia) ok. m
11,90 13,02 13,86 14,98 16,10 16,94 18,06 19,18 20,30
Aluminium anodowane Nr kat. 813695 813701 813718 813725 813732 813749 813756 813763 813770
Aluminium naturalne Nr kat. 813787 813794 813800 813817 813824 813831 813848 813855 813862
Stal ocynkowana Nr kat. 813879 813886 813893 813909 813916 813923 813930 813947 813954
Stal nierdzewna
V4A (1.4571)
Nr kat. 813961 813978 813985 813992 814005 814012 814029 814036 814043
Element drabiny 1,96m - 1 - 2 4 3 - -
Element drabiny 2,80m 3 4 5 4 3 4 - 3 6
Element drabiny 3,64m 1 - - - - - 5 3 1
Belka zejścia 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kotwa murowa sztywna
(odl. od ściany 200mm)
18 18 20 22 22 22 24 26 26
Pałąk zabezpieczający tylny
(Ø 700mm)
7 8 9 9 9 11 12 12 13
Podpora zabezpiecz. tylna
(długość 3000mm)
18 20 24 24 24 28 30 30 33
Pałąk zabez. tylny
do wersji z przesunięciem
3 3 3 3 3 3 3 3 3
Platforma pośrednia 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Akcesoria:

Pomost podstawowy

Pomost podstawowy

 • Stal ocynkowana.
 • Podłoga z kraty stalowej z dwiema konsolami.
 • Poręcze po stronie wzdłużnej i czołowej.
Wielkość mm 800 x 800 1000 x 1000
Ciężar ok. kg 40,0 46,0
Nr katalogowy 814050 814067

Pomost dodatkowy

Pomost dodatkowy

 • Stal ocynkowana.
 • Podłoga z kratki stalowej z dwiema konsolami.
 • Poręcz po stronie wzdłużnej.
 • Pomosty dodatkowe można łączyć ze sobą w dowolny sposób (mocowania śrubowe).
 • Przy montowaniu pomostu roboczego z pomostów elementem końcowym powinien być z zasady pomost podstawowy.
Wielkość mm 400 x 800 800 x 800 500 x 1000 1000 x 1000
Ciężar ok. kg 16,0 34,5 21,0 47,5
Nr katalogowy 814074 814081 814098 814104

Przejście

Przejście

 • Kratka ze stali ocynkowanej.
 • Głębokość 800mm.
 • Drabinka zejścia 980mm.
 • Przedłużenie następuje na miejscu budowy.

Zalecenie: do zakończenia zejścia zastosować regulowane kotwy murowe lub płyty fundamentowe.

Nr katalogowy
Aluminium anodowane 814111
Aluminium naturalne 814128
Stal ocynkowana 814135
Stal nierdzewna V4A 814142

Poręcz zejścia

Poręcz zejścia

 • Długość 500mm.
 • Z kątownikami mocującymi do podłoża.
 • Belki zejścia nie są w komplecie z poręczami.
Nr katalogowy
Aluminium anodowane 814159
Aluminium naturalne 814166
Stal ocynkowana 814173
Stal nierdzewna V4A 814180

Poręcz zejścia

Poręcz zejścia

 • Zagięta.
Nr katalogowy
Aluminium anodowane 814197
Aluminium naturalne 814203
Stal ocynkowana 814210
Stal nierdzewna V4A 814227

Stopień zejścia

Stopień zejścia

 • Wykonany z blachy perforowanej.
 • Zastosowany na górnym szczeblu drabiny zwiększa powierzchnię stania do wygodnych rozmiarów: ok. 150x520mm.
Nr katalogowy
Aluminium naturalne 814289

Platforma składana

Platforma składana

 • Możliwość zastosowania jako pomostu spoczynkowego lub jako zabezpieczenie przed spadkiem.
Nr katalogowy
Stal ocynkowana 814234
Stal nierdzewna V4A 814241

Płyta fundamentowa

Płyta fundamentowa

 • Do mocowania drabiny pionowej do podłoża.
 • Wymiary płyty: 120x120mm.
 • Otwory mocujące: Ø 14mm.
Nr katalogowy
Stal ocynkowana 814296
Stal nierdzewna V4A 814302

Drabina włazowa

Drabina włazowa

 • Drabina ze szczeblami.
 • Zaczepiana.
 • Zamykana.
 • Długość drabiny: 2,50m.
Nr katalogowy
Aluminium naturalne 814265

Płyta blokująca

Płyta blokująca

 • Blokada przejścia, zabezpieczająca przed dostępem osób niepowołanych.
 • Zamykana na kłódkę (dostawa nie obejmuje kłódki).
Nr katalogowy
Stal ocynkowana 814272

Drabina awaryjna

Drabina awaryjna

 • Drabina ze szczeblami.
 • Automatyczne odblokowanie drabiny od góry.
 • Długość do podłoża: 2,50m.
Nr katalogowy
Aluminium naturalne 814258

Kotwa sztywna

Kotwa sztywna

 • Przeznaczona do mocowania elementów do betonu i stali.
 • Na zamówienie dostępne inne wymiary.

Uwaga: kotwy murowe oraz płyty fundamentowe do innych typów fasad (ściany z cegieł, powierzchnie pokryte materiałem izolacyjnym itd.) są dostępne na zamówienie.

Nr katalogowy
Stal ocynkowana 813312
Stal nierdzewna V4A 813381

Kotwa regulowana

Kotwa regulowana

 • Szerokość regulacji od 150 do 200mm.
 • Przeznaczona do mocowania elementów do betonu i stali.

Uwaga: kotwy murowe oraz płyty fundamentowe do innych typów fasad (ściany z cegieł, powierzchnie pokryte materiałem izolacyjnym itd.) są dostępne na zamówienie.

Nr katalogowy
Stal ocynkowana 814319
Stal nierdzewna V4A 814326

Kotwa regulowana

Kotwa regulowana

 • Szerokość regulacji od 200 do 275mm.
 • Przeznaczona do mocowania elementów do betonu i stali.

Uwaga: kotwy murowe oraz płyty fundamentowe do innych typów fasad (ściany z cegieł, powierzchnie pokryte materiałem izolacyjnym itd.) są dostępne na zamówienie.

Nr katalogowy
Stal ocynkowana 814333
Stal nierdzewna V4A 814340

Kotwa regulowana

Kotwa regulowana

 • Szerokość regulacji od 275 do 375mm , wymiar podstawy 150x150mm.
 • Przeznaczona do mocowania elementów do betonu i stali.

Uwaga: kotwy murowe oraz płyty fundamentowe do innych typów fasad (ściany z cegieł, powierzchnie pokryte materiałem izolacyjnym itd.) są dostępne na zamówienie.

Nr katalogowy
Stal ocynkowana 814357
Stal nierdzewna V4A 814364

Uchwyt

Uchwyt

 • Z płytami przykręcanymi.
Stal ocynkowana
Długość mm 400 600
Nr katalogowy 814388 814395
Stal nierdzewna V4A
Długość mm 400 600
Nr katalogowy 814401 814418

Barierka zabezpieczająca

Barierka zabezpieczająca

 • Mechanizm samozamykania.
 • Z czerwoną opaską termokurczliwą.
 • Przykręcana do drabiny lub do belki zejścia.
Nr katalogowy
Stal ocynkowana 814371

Kotwa sztywna

 • Przeznaczona do mocowania elementów do betonu i stali.
 • Odległość od ściany 500mm.
Nr katalogowy
Stal ocynkowana 212542

Element łączący

 • Do montowania między poręczą pomostu podstawowego lub pomostu dodatkowego, a poręczą drabiny w celu zabezpieczenia szczeliny.
 • Długość 600mm; łącznik należy skrócić na miejscu montażu.
Nr katalogowy
Aluminium naturalne 212849

Element łączący

 • Służy do usztywnienia połączenia między elementami drabiny, jeśli ze względu na warunki konstrukcyjne rozstaw kotew (niezgodnie z normą) jest większy niż 2m.
 • Długość 100mm, do każdej drabiny potrzebne są dwa drążki.
Nr katalogowy
Stal nierdzewna V4A 212856

Drabiny szybowe - KRAUSE

drabina szybowa
 • Drabiny wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub ze stali nierdzewnej V4A wytrawianej i pasowanej.
 • Konstrukcja sprawdzona i atestowana zgodnie z EN 14396.
 • Drabiny spełniają wymagania przepisów dotyczących zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom przy pracy.
 • Szerokość wewnętrzna 300mm lub 400mm.
 • Podłużnice o przekroju prostokątnym 50x20mm; antypoślizgowe szczeble perforowane.
 • Na zamówienie drabiny szybowe wykonane z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym.

Drabiny szybowe ze stali ocynkowanej ogniowo

Ilość
stopni
Dł.
drabiny
ok. m
Szerokość
zewnętrzna
mm
Szerokość
w świetle
mm
Nr
katalogowy
Szerokość
zewnętrzna
mm
Szerokość
w świetle
mm
Nr
katalogowy
4 1,12 340 300 815798 440 400 815910
5 1,40 340 300 815804 440 400 815927
6 1,68 340 300 815811 440 400 815934
7 1,96 340 300 815828 440 400 815941
8 2,24 340 300 815835 440 400 815958
9 2,52 340 300 815842 440 400 815965
10 2,80 340 300 815859 440 400 815972
11 3,08 340 300 815866 440 400 815989
12 3,36 340 300 815873 440 400 815996
13 3,64 340 300 815880 440 400 816009
14 3,92 340 300 815897 440 400 816016
15 4,20 340 300 815903 440 400 816023

Drabiny szybowe ze stali nierdzewnej V4A (1.4571)

drabina szybowa
Ilość
stopni
Dł.
drabiny
ok. m
Szerokość
zewnętrzna
mm
Szerokość
w świetle
mm
Nr
katalogowy
Szerokość
zewnętrzna
mm
Szerokość
w świetle
mm
Nr
katalogowy
4 1,12 340 300 816030 440 400 816153
5 1,40 340 300 816047 440 400 816160
6 1,68 340 300 816054 440 400 816177
7 1,96 340 300 816061 440 400 816184
8 2,24 340 300 816078 440 400 816191
9 2,52 340 300 816085 440 400 816207
10 2,80 340 300 816092 440 400 816214
11 3,08 340 300 816108 440 400 816221
12 3,36 340 300 816115 440 400 816238
13 3,64 340 300 816122 440 400 816245
14 3,92 340 300 816139 440 400 816252
15 4,20 340 300 816146 440 400 816269

Akcesoria do drabin szybowych

Elementy montażowe do drabin szybowych Nr katalogowy
Płyta fundamentowa, stal V4A (sztuka) 816917
Łączniki do przedłużenia drabin, stal V4A (zestaw) 816283
Kotwa murowa standardowa, 150mm, stal ocynkowana (sztuka) 816306
Kotwa murowa regulowana, 150 - 200mm, stal ocynkowana (sztuka) 816313
Kotwa murowa regulowana, 200 - 250mm, stal ocynkowana (sztuka) 816320
Kotwa murowa regulowana, 280 - 330mm, stal ocynkowana (sztuka) 816337
Kotwa murowa regulowana, 360 - 410mm, stal ocynkowana (sztuka) 816344
Kotwa murowa standardowa, 150mm, stal V4A (sztuka) 816351
Kotwa murowa regulowana, 150 - 200, stal V4A (sztuka) 816368
otwa murowa regulowana, 200 - 250, stal V4A (sztuka) 816375
Kotwa murowa regulowana, 280 - 330, stal V4A (sztuka) 816382
Kotwa murowa regulowana, 360 - 410, stal V4A (sztuka) 816399

Uwaga: w przypadku mocowania za pomocą kotew regulowanych, drabina szybowa musi zostać umocowana do podłoża płytami fundamentowymi (nr katalogowy 816917). Jeśli ze względów konstrukcyjnych nie jest to możliwe, należy do każdej kotwy zastosować dodatkowe wzmocnienie (na zamówienie).

Uwaga: do drabin od 4 do 9 szczebli należy stosować 2 zestawy kotew, do drabin od 10 do 15 szczebli - 3 zestawy,
do drabin od 16 do 24 szczebli koniecznych jest 5 zestawów kotew.
1 zestaw = 2 sztuki (prawa i lewa)

Akcesoria:

Wyposażenie pomocnicze do wchodzenia

Zgodnie z wymogami normy DIN 19 572 (wyposażenie zabezpieczające przed spadkiem w szybach) szyby i zejścia muszą być na wylocie wyposażone w urządzenia zapewniające bezpieczne wchodzenie i schodzenie, np. poręcze lub uchwyty. Przedstawione poniżej produkty są zgodne z wymogami normy DIN 19 572.

Drążek do przytrzymywania

Drążek do przytrzymywania się z podwójnymi uchwytami

 • Wykonany ze stali nierdzewnej V4A (1.4571), wytrawianej i pasowanej.
 • Duża ekonomiczność stosowania dzięki możliwości przenoszenia, na stałe w szybie zamontowana jest tylko tueja.
Długość m 1,60
Ciężar kg 3,5
Nr katalogowy 816405

Tuleja wtykowa

Tuleja wtykowa

 • Tuleja wtykowa wykonana ze stali nierdzewnej V4A (1.4571) wytrawianej i pasywowanej (przekrój okrągły) lub ze stali ocynkowanej (przekrój kwadratowy).
 • Pasuje do elementu pomocniczego do wchodzenia nr katalogowy 816405.
Materiał Stal V4A Stal ocynk.
Ciężar kg 1,1 1,1
Nr katalogowy 816412 816429

Drążek

Drążek do przytrzymywania się z jednostronnym uchwytem

 • Wykonany ze stali nierdzewnej V4A (1.4571), wytrawianej i pasowanej lub ze stali ocynkowanej.
 • Opuszczany, przeznaczony do mocowania przy ścianie.
 • W komplecie z tuleją wtykową.
Materiał Stal V4A Stal ocynk.
Długość m 1,50 1,50
Ciężar kg 4,5 4,5
Nr katalogowy 816436 816443

Drążek

Drążek do przytrzymywania się z jednostronnym uchwytem

 • Wykonany ze stali nierdzewnej V4A (1.4571), wytrawianej i pasowanej lub ze stali ocynkowanej.
 • Opuszczany, przeznaczony do mocowania do podłużnicy drabiny o wymiarach od 50x20 do 60x25mm (nieodpowiedni do drabin szybowych wykonanych z tworzywa sztucznego).
 • W komplecie z tuleją wtykową.
Materiał Stal V4A Stal ocynk.
Długość m 1,50 1,50
Ciężar kg 5,0 5,0
Nr katalogowy 816450 816467

Poręcz

Poręcz do przytrzymywania się

 • Wykonana ze stali nierdzewnej V4A 1.4571), wytrawianej i pasowanej lub ze stali ocynkowanej.
 • Opuszczana, w komplecie z okuciami do mocowania podłużnic drabiny o wymiarach 50x20mm, przeznaczona do drabin o szerokości zewnętrznej 340 i 440mm.
Materiał Stal V4A Stal ocynk.
Szerokość drabiny mm 340 340
Długość użytkowa m 1,1 1,1
Nr katalogowy 816474 816481
Materiał Stal V4A Stal ocynk.
Szerokość drabiny mm 440 440
Długość użytkowa m 1,1 1,1
Nr katalogowy 816498 816504

Kotwa ekspresowa

 • Do mocowania tulei wtykowych do ścian szybu zalecamy stosowanie kotew ekspresowych (dopuszczonych przez nadzór budowlany); wymagana min. grubość warstwy betonu: 220mm.
Nr katalogowy 816511

System ochrony przed spadkiem

Szyna ochrony przed spadkiem

Szyna ochrony przed spadkiem z łącznikiem

Długość m 1,40 1,96 2,80
Stal ocynk Nr kat. 816528 816535 816542
Długość m 1,40 1,96 2,80
Stal nierdz. V4A Nr kat. 816559 816566 816573
Długość m 1,40 1,96 2,80
Aluminium Nr kat. 816580 816597 816603

Zamocowanie szyn do szczebli drabiny

Zamocowanie szyn do szczebli drabiny

 • Stosowane do montażu szyn zabezpieczających na drabinach.
 • Odstępy między mocowaniami 1,68m w przypadku drabin o mniejszej wysokości konieczne są co najmniej 4 punkty mocowania.
Materiał Stal ocynk. Stal nierdz. V4A
Nr katalogowy 816610 816627

Zamocowanie szyny do podłużnicy drabiny

Zamocowanie szyny do podłużnicy drabiny

 • Przeznaczone do mocowania bocznego.
Rozmiar podłuż. drab. mm 50 x 20 60 x 25
Stal ocynk Nr kat. 816634 816641
Rozmiar podłuż. drab. mm 50 x 20 60 x 25
Stal nierdz. V4A Nr kat. 816658 816665

Zamocowanie szyny do szczebla

Zamocowanie szyny do szczebla

 • Przy odstępach stopni wiekszych niż 280mm.
Materiał Stal ocynk. Stal nierd. V4A
Nr katalogowy 816672 816689

Pomoc do wchodzenia

Pomoc do wchodzenia

 • Nakładana, obracana za pomocą uchwytu ręcznego i z blokadą przed skręcaniem się.
Długość m 1,40
Stal ocynk Nr kat. 816696
Długość m 1,40
Stal nierdz. V4A Nr kat. 816702

Nasadka na szyny

Nasadka na szyny

 • Przykręcana do górnej prowadnicy jako element ułatwiający wchodzenie.
 • Wykonana ze stali nierdzewnej V4A.
Długość m 1,40
Nr katalogowy 816719

Blokada szyn

Blokada szyn

 • Stal nierdzewna V4A.
Wersja Stała Zdejmowana
Nr katalogowy 816726 816733

Zwrotnica

Zwrotnica

 • Do bocznego zejścia i w celu zmiany z położenia poziomego na pionowe.
Materiał Stal nierdz. V4A
Nr katalogowy 816757

Klamra zabezpieczająca

Klamra zabezpieczająca

 • Z karabińczykiem.
 • Swobodne przesuwanie się, brak ostrych narożników i krawędzi.
 • Element prowadzący wykonany ze stali nierdzewnej.
Nr katalogowy 816764

Szelki bezpieczeństwa

Szelki bezpieczeństwa

 • Zgodne z EN 361.
 • Wykonane z odpornych na rozerwanie taśm nylonowych.
Nr katalogowy 816771

AWEX Wójcicka, Ochota Sp. J.
95-054 Ksawerów
ul. Łódzka 25
tel./fax +48 42 213 86 52
kom. +48 609 99 27 29
kom. +48 512 48 48 24

Polecamy:
Podpis elektroniczny - Realizacja podpisu elektronicznego w miejscu wskazanym przez klienta oraz w Punkcie Potwierdzania Tożsamości w Łodzi, ul. Nastrojowa 12 m. 23
Gabinet stomatologiczny Łódź - Świetnie wyposażony gabinet stomatologiczny dla dorosłych i dla dzieci. Dentysta z prawdziwego zdarzenia. Wybielanie zębów. Leczenie pod mikroskopem.
Serwis i naprawa FIAT - Znakomity, dobrze wyposażony warsztat samochodowy. Właściciel, Pan Marcin, to chyba najlepszy specjalista w Łodzi i województwie.

design by eSeM Łódź